ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الكترونیكی

ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الكترونیكی

ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الكترونیكی

فرمت فایل : doc

حجم : 399

صفحات : 9

گروه : پژوهش

توضیحات محصول :

ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الكترونیكی

 

تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الكترونیكی

چکیده :

جریان ورودی هوا در سیلندر موتور توسط دریچه ی گاز الکترونیکی کنترل می شود . که بخشی مهم از کنترل در موتور های خودرو و دارای اثر مستقیم بر روی بهره وری سوخت و امنیت خودرو دارد . برای داشتن یک کیفیت مناسب تست عملکرد سیستم دریچه ی گاز الکترونیکی باید انجام شود که برای تولید کنندگان مهم بوده , و برای دستیابی به این آزمون دیچه ی گاز الکترونیکی طراحی براساس نرم افزارC++ وPC-6259 اقداماتی داده شده است . و اطلاعات کسب شده , از کنترل دریچه ی گاز برای PID ذخیره می شود . در حال حاضر سیستم با استفاده از دریچه ی گاز الکترونیکی در کارخانه ها نصب می شود . در مقایسه با دستگاه های تست اصلی این سیستم ثبات بیشتر و دقت بالاتری دارد . علاوه بر این 40% در زمان آزمون اطلاف زمان کاهش پیدا می کند .

کلمات کلیدی : دریچه ی گاز الکترونیکی – سیستم آزمون – زمان پاسخ

 مقدمه

دریچه ی گاز الکترونیکی که جریان هوا را در موتور تنظیم می کند و به طور مستقیم بر عملکرد خودرو تاثیردارد . پارامتر هایی مانند قدرت , قابلیت اطمینان , آسایش و راحتی , کاهش مصرف و … را به ارمغان می آورد . که بخش ضروری از موتور های خودرو است . آمار و ارقام ارزیابی دریچه ی گاز الکترونیکی را لازم می داند . مانند زمان پاسخ و میزان دقت و خطا در هماهنگ سازی و سنسور های موقعیت خطی و گشتاور موتور لازم است . براساس تکنولوژی ابزاری مجازی , پارامتر های زمان و تست عملکرد سیستم دریچه ی گاز الکترونیکی در تحقیقات گذشته معرفی شده است . موقعیت سنسور و میزان دور آرام موتور و سیستم تست شیر دریچه ی از الکترونیکی قبلا انجام شده است . به منظور اطمینان از کیفیت دریچه ی گاز الکترونیکی تولید کنندگان مایل به ارزیابی کیفیت در کل محصول می باشد . برای ارضای تقاضا یک سیستم جدید پیشنهاد شده , و توسعه می یابد . در این سیستم و در محیط C++ , کنترل PCI-6259 در کارت های داده ها جمع آوری شده و برای رسیدن به تشخیص عملکرد و ارزیابی کیفیت دریچه گاز الکترونیکی از آنها استفاده خواهد شد .

 روش تست عملکرد باز شدن دریچه الکترونیکی

دریچه گاز الکترونیکی شامل موتور و دنده ی کاهش و سوپاپ درچه گاز و موقعیت سنسور و … است . این عمل تو سط سیگنال ها از واحد ECU . تنظیم دریچه ی گاز الكترونیكی را از طریق چرخ دنده ها كاهش می دهد . و سپس دریچه باز نگه داشته شده , و برای اطمینان از ایمنی رانندگی است . سنسور موقعیت , معمولا یك پتانسیو متر كشویی خطی است كه تشخیص باز شدن درچه گاز الكترونیكی را بر عهده دارد . مقاومت پتانسیو متر خطی با موقعیت تغییر دریچه گاز الكترونیكی تغییر كرده و سپس ولتاژ مربوطه سیگنال را می دهد كه توسط سنسور تولید شده و به ECU فرستاده می شود . 5 موقعیت برای قرار دادن صفحه , دریچه در دریچه ی گاز الكترونیكی وجود دارد . موقعیت مكانیكی OMA , موقعیت قطع مكانیكی UMA , پایین ترین موقعیت قطع برق OEA , بالا ترین موقعیت قطع برق UEA و موقعیت اولیه NLP است . توزیع موقعیت در شكل 1 نشان داده شده است . زمان پاسخ در UEA به OEA و OEA به UEA و NLP به OEA و OEA به NLP و UEA به   NLPدرسه محیط دمایی مختلف شامل 120C0-48C0-40C0 كاملا منعكس كننده ی  اجرا ی جامع سنسور موقعیت و موتور واحد می باشد . بنابراین , این پاسخ می تواند به عنوان معیاری برای تعیین اینكه آیا دریچه گاز الكترونیكی واجد شرایط است به كار می رود . همانطور كه در جدول 1 نشان داده شده است . بار استاندارد در دریچه ی گاز الكترونیكی ذكر شده است .

Research on Electronic Throttle Performance Test System

 

Abstract—The flow of air entering engine cylinders is
controlled by the electronic throttle, which is an important
part of automotive engines and has a direct effect on the fuel
efficiency and the security of automobiles. For the demand of
quality sampling, an electronic throttle performance test
system, which met the manufacturers’ requirements, was
designed to achieve the test of the opening performance of
electronic throttle on the bases of C++ Builder, NI’s PCI-6259
data acquisition card and PID throttle controller. At present,
the system has been put into use in the electronic throttle
factory. Compared with original test devices, the system is of
more stability and higher accuracy; furthermore, more than
40% of the test time is saved.
Keywords–electronic throttle, test system, response time

Abstract—The flow of air entering engine cylinders iscontrolled by the electronic throttle, which is an importantpart of automotive engines and has a direct effect on the fuelefficiency and the security of automobiles. For the demand ofquality sampling, an electronic throttle performance testsystem, which met the manufacturers’ requirements, wasdesigned to achieve the test of the opening performance ofelectronic throttle on the bases of C++ Builder, NI’s PCI-6259data acquisition card and PID throttle controller. At present,the system has been put into use in the electronic throttlefactory. Compared with original test devices, the system is ofmore stability and higher accuracy; furthermore, more than40% of the test time is saved.Keywords–electronic throttle, test system, response time

 

قیمت محصول : 8500 تومان

دانلود

برچسبترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الكترونیكی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *