پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

فرمت فایل : doc

حجم : 2660

صفحات : 217

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

چکیده

بیان مساله هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید را لازم و مفید نموده است.

روش تحقیق با در نظر گرفتن موارد فوق­الذکر این تحقیق با بهره­گیری از رویکرد توسعه­ای-کاربردی، استراتژی­های همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت­گیری آزمون فرضیه،  هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته­های حاصل از پرسشنامه می­پردازد. در این مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژی­های نوین در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زوایای دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و در نهایت الگوی ژنریک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش ارائه گردید.

نتایج تحقیق با بهره­گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل فرضیه­های پژوهش، نتایج بدست آمده حاکی از عدم ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و تخصیص ارزش است. این در حالی است که مولفه­های قالب در بحث شراکت استراتژیک اثرات مثبت و معنی­داری بر عملکرد سازمان­ها داشته­اند.

واژگان کلیدی: شراکت استراتژیک، فرایند خلق و تخصیص ارزش، صنعت بانک و بیمه، عملکرد سازمانی

مقدمه

در حال حاضر موفقیت در محیط بازرگانی جهانی مستلزم داشتن سازمان­هایی با ساختارهایی نو همراه با طرز تفکر مدیریتی کاملاً متمایز است زیرا فشارهای جهانی بنگاه­های بزرگ جهان را وادار به تجدیدنظر در مورد راهبردهای سنتی جهانی خود کرده است و این واقعیت آنها را در معرض دگرگونی دائمی قرار داده است، در این شرایط تعدادی از بنگاه­ها کامیاب و جمعی دیگر برای بقا در حال تلاش بوده اند (رحمان سرشت،1386). طی دهه گذشته، شرکت­ها از تمام صنایع و تمام دنیا نوعی از شراکت­های استراتژیک را جهت تکمیل نقاط قوت و افزایش میزان رقابت پذیری خود در بازاهای داخلی و بین المللی برگزیده­اند (تامپسون و استریکلند[1]، 2005). امروزه استفاده از این انواع مختلف این مشارکت­ها رونق زیادی یافته است زیرا شرکت­ها بدین وسیله می‌توانند بر شبکه­های فعالیت، ارتباطات و شبکه­های رایانه ای خود را بیفزایند (دیوید،1997). بسیاری از شرکت­ها دریافته اند که این همکاری­ها به منظور مدیریت ریسک در بازارهای نامطمئن، تسهیم هزینه­های بسیار زیاد سرمایه گذاری و تزریق نوعی روحیه کارآفرینی برای کسب­وکارهایی که در دوران بلوغ خود به سر می‌برند بسیار مفید هستند (بمفورد، ارنست و فوبینی[2]، 2004). شرکت­ها اغلب با تصمیمات دشوار در مورد تعیین حیطه فعالیت­هایی رو به رو هستند که باید در داخل خود انجام دهند و این که آیا این فعالیت­ها را به تنهایی و به عنوان یک کار مخاطره­آمیز، منفردانه انجام دهند یا به طور مشترك با همکاری یک یا چند شریک به انجام رسانند (شیلینگ،2008). ارزیابی همزمان محیط خارج و سیمای شرکت امکان شناسایی دامنه­ای از فرصت­های تعاملی جذاب را برای شرکت فراهم می‌سازد، ا


[1] Thompson and Strickland[2] Bamford, Ernst and Fubini

بخشی از متن

–   شراكت استراتژیک: توافقات همكاری خلاقانه اختیاری و داوطلبانه بین شركت­ها به منظور انجام مبادلات- تسهیم، توسعه و هم افزایی منابع به صورت مشترك یا توانمندی­ها در زمینه اهداف شراكتی می باشد (گولاتی[1]، 2007 و هاریگان[2]، 1985).

–    ارزش: به کیفیت عملکرد در نحوه کارکرد و یا قالب­های نوآوران که سازمان­ها در ارتباط با نیازشان مد نظر قرار می­دهند که عبارت است از روش­ها، فناوری­ها و ابتکارات جدیدی که در راستای ایجاد مزیت رقابتی توسط سازمان­ها می­باشد (هوریتز، 1382).

–   خلق ارزش: خلق ارزش ناشی از شراكت­ها بوده و تسهیم و به اشتراك گذاشتن منابع و توانمندی­ها می­تواند منجر به خلق ارزش در شراكت­ها شود و آن بستگی به شدت و قدرت رابطه بین شركاء تعهد نسبی شركاء به این شراكت به ویژه در قبال سایر شراكت­ها و سطح تراكم شبكه­ای شراكت­هایی كه این شراكت ویژه را احاطه نموده­اند دارد (هوریتز، 1382).

–   تخصیص ارزش: ناشی از بازی همكاری و چانه زنی بین شركاء است كه به صورت همزمان هم در شبکه شراکتی همكاری می­كنند و هم به منظور تخصیص ارزش رقابت می­كنند می­باشد (لیپمن و روملت[3]، 2003).

 

[1] Gulati[2] Harrigan[3] lippman & Rumelt

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                   ‌ط

فهرست جداول        ‌                            ص

فهرست نمودارها                                ‌ر

فهرست اشکال                                    ‌ش

1 فصل اول: کلیات تحقیق… 2

1.1 مقدمه                2

1.2 بیان مساله   4

1.3 سؤالات اصلی تحقیق… 8

1.4 ضرورت انجام تحقیق… 9

1.5 اهداف تحقیق    11

1.5.1 هدف اصلی تحقیق… 11

1.5.2 اهداف فرعی تحقیق… 11

1.6  روش تحقیق    11

1.7  قلمرو تحقیق    12

1.8  جامعه و نمونه آماری… 12

1.9  روش نمونه­گیری… 13

1.10 ابزارجمع آوری اطلاعات… 13

1.11 شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 14

1.12 مراجع استفاده كننده از نتیجه رساله.. 14

1.13 ساختار محتوایی رساله.. 14

1.14 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم عملیاتی تحقیق… 15

2 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق… 18

2.1  مقدمه                1

ادبیات نظری پژوهش….. 19

2.2.1  شراكت‌های استراتژیک…. 19

2.2.1.1     تعریف شراكت‌‌های استراتژیك…. 19

2.2.1.2     اهمیت شراكت‌های استراتژیک…. 23

2.2.1.3     نیرو‌های محیطی اثرگذار بر شراکت استراتژیک…. 26

2.2.1.4     انگیزه­های ورود به مقوله شراکت استراتژیک…. 28

2.2.1.5     منشأ شکل­گیری شراكت‌های استراتژیک…. 30

2.2.1.6     برخی دیدگاه‌ها پیرامون انگیزه‌های تحقق شراكت‌های استراتژیک…. 31

2.2.1.6.1    تئوری هزینه معاملات… 31

2.2.1.6.2    دیدگاه مبتنی بر منابع.. 36

2.2.1.6.3    نظریه شایستگی محور . 42

2.2.1.6.4    دیدگاه نهادی    43

2.2.1.6.5    دیدگاه دنوو 45

2.2.1.7  مزایا و معیاب شراكت‌های استراتژیک…. 47

2.2.1.7.1   مزایای شراكت‌های استراتژیک…. 47

2.2.1.7.2   معایب شراکت استراتژیک…. 50

2.2.1.8  مراحل ایجاد یک شراکت استراتژیک…. 51

2.2.1.9  عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک…. 52

2.2.1.10   سرمایه اجتماعی و شراكت‌های استراتژیک…. 65

2.2.1.11   شاخص‌های ارزیابی موفقیت شراكت استراتژیك…. 69

2.2.1.12   انواع شراكت‌های استراتژیک…. 73

2.2.1.12.1  شراکت‌های یادگیری… 75

2.2.1.12.2  شراکت‌های تجاری… 76

2.2.1.12.3  شراکت‌های ترکیبی… 76

2.2.2 ارزیابی عملکرد شراکت استراتژیک…. 80

2.2.2.1  فرایند ارزیابی شراکت استراتژیک…. 83

2.2.2.1.1  دلیل ایجاد رابطه.. 83

2.2.2.1.2  نوع رابطه       88

2.2.2.1.3  اهداف استراتژیک…. 89

2.2.2.1.4  طراحی سیستم كنترل مدیریت…. 92

2.2.2.1.5  انتخاب معیارهای ارزیابی… 93

2.2.2.2 پیاده‌سازی برنامه ارزیابی… 100

2.2.2.2.1  تناوب ارزیابی    101

2.2.2.2.2  ارتباطات و بازخورد. 102

2.2.2.2.3 بازنگری             102

2.2.2.2.4 ارتباط و پیوند با سیستم ارزشیابی و پاداش…. 103

2.2.3 نظریه خلق و تخصیص ارزش…. 103

2.2.3.1 فرایند خلق و تخصیص ارزش در سازمان.. 104

2.2.3.2 درگاه ارزش 105

2.2.3.3 منطق خلق ارزش در دیدگاه ریچارد نورمن… 105

2.2.3.4 تصمیم‌گیری ونقش آن در خلق ارزش…. 107

2.2.3.5 خلق ارزش در شراكت‌های استراتژیک…. 108

2.2.4 تاثیر متغیرهای مداخله­گر. 111

2.2.4.1 شدت رابطه بین شرکاء. 111

2.2.4.2 فرهنگ شرکاء. 111

2.2.4.3 سن و قدمت شرکاء. 113

2.2.4.4 اندازه و ابعاد شرکاء. 114

2.2.4.5 پرتفوی شرکاء. 115

2.2.5 عملکرد سازمانی… 115

2.2.6 عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی… 116

2.2.6.1 معیارهای عملیاتی و استراتژیک سازمانی… 119

2.2.6.2 اهداف و معیارهای سنجش روش ارزیابی متوازن.. 120

2.2.7 مزایای بكارگیری روش كارت امتیازی متوازن.. 121

2.2.8 شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه.. 124

2.3 پیشینه تحقیق… 137

2.3.1 نقد و بررسی ادبیات پژوهش….. 137

2.3.2 واکاوی پژوهش­های صورت گرفته در ایران.. 142

2.3.3 واکاوی ادبیات پژوهش در جهان.. 143

2.4 جمع بندی مطالب فصل دوم.. 147

2.5 مدل مفهومی تحقیق… 148

3 فصل سوم: روش شناسی تحقیق… 153

3.1 مقدمه                153

3.2 سازمان فصل    153

3.3 نوع و روش تحقیق… 154

3.4 لایه‌های تحقیق… 155

3.5 فرآیند تحقیق    157

3.6 نتایج حاصل از روش دلفی… 158

3.6.1 نحوه و مراحل تشکیل کارگروه دلفی… 158

3.6.2 نتایج دور اول روش دلفی… 160

3.6.3 معیار انتخاب متغیرها در دور اول روش دلفی… 163

3.6.4 نتایج دور دوم روش دلفی… 163

3.6.5 مقایسه نتایج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفی… 165

3.7 فرضیه‌های تحقیق… 166

3.8 قلمرو تحقیق    168

3.9 جامعه و نمونه آماری… 168

3.9.1 نحوه محاسبه تعداد نمونه.. 169

3.10 ابزار جمع آوری اطلاعات… 170

3.11 پرسشنامه پژوهش….. 171

3.11.1 بخش‌های مختلف پرسشنامه.. 171

3.11.2 روایی پرسشنامه تحقیق… 179

3.11.3 پایایی پرسشنامه تحقیق… 180

3.12 روش‌های جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 183

3.12.1 ضریب همبستگی اسپیرمن… 183

3.12.2 آزمون معنی‌داری بتا در رگرسیون خطی… 184

3.12.3 تحلیل واریانس یك عامله.. 184

3.12.3.1 مدل معادلات ساختاری… 185

3.12.3.2 تعریف مدل معادلات ساختاری… 185

3.12.3.3 تجزیه و تحلیل چند متغیره. 186

3.12.3.4 مراحل مدل معادلات ساختاری… 186

3.12.4 تحلیل عاملی تائیدی… 190

3.12.5 تحلیل مسیر  191

3.13 جمع بندی مطالب فصل سوم.. 192

4 فصل چهارم: تحلیل یافته­ها 194

4.1 مقدمه                194

4.2 سازمان فصل    195

4.3 تحلیل و توصیف داده‌های جمعیت شناختی… 196

4.3.1 بررسی جنسیت و وضعیت پاسخ دهندگان.. 196

4.3.2 بررسی تحصیلی پاسخ دهندگان.. 196

4.3.3 بررسی رده سنی پاسخ دهندگان.. 197

4.4 تحلیل و توصیف متغیر‌های مدل پژوهش….. 198

4.5 تحلیل عاملی اکتشافی… 200

4.6 آزمون تابع توزیع فراوانی داده­ها 203

4.7 نتایج تحلیل عاملی تاییدی… 205

4.7.1 تحلیل عاملی تاییدی سازه شراکت استراتژیک…. 205

4.7.1.1 مدل تخمین سازه شراکت استراتژیک…. 205

4.7.1.2 مدل تخمین استاندارد سازه شراکت استراتژیک…. 207

4.7.1.3 مدل اعداد معنی‌‌داری سازه شراکت استراتژیک…. 208

4.7.1.4 میانگین شاخص‌ها و عامل­ها در سازه شراکت استراتژیک…. 212

4.7.2 تحلیل عاملی تاییدی سازه­های درونزا 212

4.7.2.1 مدل تخمین سازه­های درونزا 212

4.7.2.2 مدل تخمین استاندارد سازه­های درونزا 214

4.7.2.3 مدل اعداد معنی‌‌داری سازه­های درونزا 215

4.7.2.4 میانگین شاخص‌ها و عامل­ها در سازه­های درونزا 216

4.8 آنالیز تحلیل مسیر مدل تحقیق… 218

4.8.1.1 مدل تخمین تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر. 219

4.8.1.2 مدل تخمین استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله­گر. 220

4.9 تاثیر متغیر‌های مداخله­گر. 220

4.10 ارزیابی تاثیر متغیر‌های مداخله­گر. 225

4.11 تفسیر و تعبیر مدل نهایی… 227

4.12 نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره. 229

4.13 جمع بندی مطالب فصل چهارم.. 233

5 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 237

5.1 مقدمه                237

5.2 سازمان فصل    237

5.3 خلاصه پژوهش….. 238

5.4 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق… 239

5.4.1 بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق… 239

5.4.2 فرضیات مربوط به الگوی شراکت استراتژیک…. 242

5.4.3 فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر. 242

5.4.4 فرضیات مربوط به عملکرد سازمانی… 243

5.5 مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش….. 243

5.5.1 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک با پیشینه پژوهش….. 243

5.5.2 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر با پیشینه پژوهش….. 245

5.5.3 مقایسه نتایج فرضیات مربوط به عملکرد سازمان با پیشینه پژوهش….. 247

5.6 پیشنهادات تحقیق… 249

5.6.1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق… 249

5.6.1.1 پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک…. 249

5.6.1.2 پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله­گر. 253

5.7 پیشنهادات کاربردی… 254

5.8 پیشنهادهایی برای پژوهش‌‌های آینده. 259

5.9 محدودیت‌‌های پژوهش….. 259

6  منابع و ماخذ   260

6.1 منابع فارسی    260

6.2 منابع خارجی    262

7  پیوست­ها        273

7.1  پیوست(1): پرسشنامه دلفی… 273

7.2  پیوست(2): پرسشنامه نهایی… 273

7.3  پیوست (2): تحلیل آماری… 273

قیمت محصول : 20000 تومان

دانلود

برچسبپایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *