پژوهش فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك

پژوهش فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك

پژوهش فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك

فرمت فایل : doc

حجم : 966

صفحات : 147

گروه : plan پلان

توضیحات محصول :

پژوهش فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك

چكیده:

فلوئوریت (CaF2) یك ماده فلورینی مهمی می باشد كه بیشتر جهت تولید اسید هیدروفلوئوریك و در صنعت فولاد بكار می رود در این بخش خلاصه مطالبی در مورد روشهای فلوتاسیون فلوئورین، نفتنات سدیم، تأثیر دی اولئات كلسیم بر روی سطح كلسیم و فلوئورین، و رفتار شناور گونه عنصر فلورایت [دارای اسید چرب] ارائه می شود در استخراج فلوئورین از سنگ آهن در چین از نفتنات سدیم غنی شده بعنوان عامل وصولی و سولفات مس نمكی مس بعنوان كندساز مواد معدنی فسفاتی مورد مطالعه قرار می گیرد اسید پالمتیك [یك وصول كننده تركیب كربوكسیلات] و نمكهای پالمیتات كلسیم و اثر آنها را روی رفتار شناورگونه فلوئوریت را دقیقاً تشریح می نماید برای بررسی تأثیر دی اولئات كلسیم بر روی سطح كلسیم و فلوئورین باید نیروهای كششی متقابل كلكتورها با سطوح كلسیت و فلوئوریت مورد استفاده می باشد نیروهای جاذب AFM بین دی اولئات كلسیم كروی و سطح فلوئوریت بسیار قوی می باشد نیروی دافعه AFM بین دی اولئات كلسیم كروی و سطوح فلوئوریت همگون با روند پیش بینی DVLO نمی باشد. فعل و انفعالات عاری از DVLO اینطور در نظر است كه توسط ساختارهای آبی میان سطحی مختلفی در فلوئوریت – واسطه های كلسیت – آب همانطور كه توسط آزمایشات محاسبه عددی با استفاده شبیه سازی پویای مولكولی آشكار گردیده است توجیه می شود در مورد فلوتاسیون فلوئورین در یك ستون كوتاه با استفاده از یك ستون كوتاه [ناحیه جمع آوری كننده خارج و حدود 8 متر] طول دارد و تحت گرایش منفی شدت جریان مواد زائد كمتر از جریان تغذیه می باشد و بدون استفاده از آب شستشو ارائه می نماید در مورد فلوتاسیون فلوئورین با استفاده از پروسه پراكندگی ذرات با بكارگیری عامل CMC بعنوان تجزیه كننده توانسته است بصورت مؤثری در ارتقاء كار فلوتاسیون فلوئوریت تأثیرگذار باشد و باعث افزایش كیفی فلوئوریت از 72% به 5/78% در همان گرید تغلیظی 98% CaF2 می گردد.

مقدمه:

فرآوری مواد معدنی یكی از مهمترین بخشهای صنعت معدنكاری و در واقع بوسیله آن مواد خام وارد چرخه صنعت شده و در بخشهای گوناگون بعنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد نظر به اهمیت فرآوری و علاقمندی به بخش فرآوری این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

این كانی به فرمول CaF2 بلورهای بسیار درشت و غالبا مكعبی دارد و گاهی تركیب این فرم با سطوح اكتائدری و همچنین سطوح دود كائدر و رمبوئیدال و تتراهگزائدر (310) و سایر فرمها دیده می‌شود.

به ندرت بصورت اكتائدر و یا دود كائدر رمبوئیدال ساده تشكیل می‌شود. نوع پوشش بلور سنگی به حرارت تشكیل آن دارد، مثلا فرم اكتائدری آن از منشاء پنوماتولیتیك است.

ماكلهای تداخلی مكعب‌های آن در جهت (111) بسیار زیاد است و بصورت ریز و یا درشت بلور تا متراكم و اكثر رنگی است. بصورت ساقه‌ای و حتی خوشه‌ای نیز تشكیل می‌شود.

رخ آن در جهت (111)، سختی آن 4 و وزن مخصوص آن 1/3 تا 2/3 و ضریب انكسار آن 434/1 است. دارای جلای شیشه‌ای، بی‌رنگ شفاف تاملون و كدر است. رنگ آن مخصوصاً در فلورین‌‌های تیره رنگ شاید مربوط به تشعشعات رادیو اكتیو باشد.

نمونه‌های تیره ‌رنگ آن یك نوع فلوئورسانس قوی نشان می‌دهند. در مقابل نور وارده به رنگ آبی و در نوری كه از آنها می‌گذرد به رنگ سبز دیده می‌شود. بعد از گرم كردن غالبا فسفر سانس نشان می‌دهد. این كانی هادی الكتریسته و درجه ذوب آن 1402 درجه است. با اسید سولفوریك تولید HF می‌كند. فلورین بدبو، به نوعی فلورین تیره رنگ اطلاق می‌شود كه در اثر ضربه، بوی مخصوص فلوئور از آن استشمام می‌شود. این كانی مانند سایر فلورین‌ها غالباً با مقدار بسیار كمی از كانیهای اورانیوم همراه است.

مشخصات كلی فلورین

فلوئور الكترونگاتیوترین عنصر جدول تناوبی است و می‌تواند با سایر عناصر تركیب شود. این ماده در انرژی اتمی و صنایع پیشرفته كاربرد زیادی دارد. یكی از مهمترین منابع عنصر فلوئور كانی فلوئوراسپار بوده كه از تركیب این كانی با اسید سولفوریك، فلورید هیدروژن تولید می‌شود كه ماده اولیه برای تولید تركیبات فلوئور است.

مهمترین تركیبات فلوئور، آلومینیوم‌تری فلوئورین و كریولیت می‌باشند كه در صنایع آلومینیوم سازی از اهمیت خاصی برخوردارند. آلومینیوم‌تری فلوراید، كریستال سفید رنگی است كه به عنوان مكمل الكترولیت در صنایع تولید آلومینیوم مصرف فراوانی دارد.

فهرست مطالب

چكیده:

مقدمه:

معرفی فلوئورین

فصل اول

فصل اول كلیات:

1-2-1- مشخصات عمومی فلورین

1-2-2- مشخصات كلی فلورین

كانسارهای مهم فلوئوریت (CaF2) عبارتند از:

1-3-2- زمین شناسی و پراكندگی كانه در ایران

ج- نهشته‌های جانشینی در سنگهای كربناته

و- تمركز‌های برجا ناشی از هوازدگی نهشته‌های اولیه

ز- محصول فرعی قابل در نهشته‌های فلزی

1-3-3- شرایط تشكیل وژنز فلورین

1- نهشته‌های هیپوترمال:

3- نهشته‌های اپی ترمال:

1-3-4- مطالعات اكتشافی

1-4- روش‌های اكتشاف ،استخراج و فرآوری فلورین

1-4-1- روش‌های عمده اكتشاف فلورین

1-5-1- كشور‌های عمدة تولید كننده فلورین

1-5-2- میزان صادرات فلورین جهان

مشخصات فیزیكی و مكانیكی فلورین

1-6- بیولوژی و تأثیرات زیست محیطی فلوئورین

فصل دوم

فرآوری فلورین با روش فلوتاسیون

2-1- مقدمه

2-2- عملیات آزمایشی

2-2-1- نمونه سنگ معدن

2-2-2 معرفها (مواد شیمیایی مورد مصرف)

2-2-2-1 GY-2

2-2-2-2- سولفات مس نمكی

2-2-2-3- سایر معرفها

2-2-3- فلوشیت فلوتاسیون

2-3 نتایج و بحث ها

فصل سوم

رفتار پیچیده اسید چرب در فلوتاسیون فلورین

3-1- مقدمه

3-2- مواد و روش ها

3-3- نتایج آزمایشات

3-3-4- جذب سطحی پالمیتات در فلوئوریت

3-3-5- نوع های پالمیتات و زاویه تماس روی فلوئوریت

3-3-6- شناوری فلوئورین با وصول كننده پالمیتات

فصل چهارم

فلوتاسیون فلوئورین با استفاده از فلوتاسیون ستونی

4-1- مقدمه

4-2-1- ماده معدنی

4-2- مواد و روشها

4-3- نتایج و بحث

فصل پنجم

تأثیر دی اولئات كلسیم بر روی سطح كلسیم و فلوئورین

5-1- مقدمه

5-2- آزمایشات

5-2-2- محاسبه عددی از طریق شبیه سازی دینامیك ملكولی

5-3- نتایج و بحث

5-3-3- ساختار میان سطحی آب در سطوح كلسیت و فلوئورین

5-3-4- بحث و نتیجه گیری

فصل ششم

بهبود فلوتاسیون فلوئورین با استفاده از پروسه پراكندگی ذرات

6-1- مقدمه

6-2- فرایند آزمایشی

6-2-1- مواد

6-2-2-1- آنالیز دانه بندی

6-3- نتایج و بحث ها

فصل هفتم

نتایج و پیشنهادات

نتایج و پیشنهادات

منابع مورد استفاده:

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود

برچسبپژوهش فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك مشخصات كلی فلورین كانسارهای مهم فلوئوریت (CaF2) عبارتند از زمین شناسی و پراكندگی كانه در ایران ج نهشته‌های جانشینی در سنگهای كربناته و تمركز‌های برجا ناشی از هوازدگی نهشته‌های اولیه ز محصول فرعی قابل در نهشته‌های فلزی شرایط تشكیل وژنز فلورین 1 نهشته‌های هیپوترمال 3 نهشته‌های اپی ترما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *