پژوهش همراه با مقاله ارشد تربيت بدني با موضوع تاثير برخي از عوامل فيزيولوژيكي بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال

فكربكر

پژوهش همراه با مقاله ارشد تربيت بدني با موضوع تاثير برخي از عوامل فيزيولوژيكي بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال پژوهش ارشد تربيت بدني با موضوع تاثير برخي از عوامل فيزيولوژيكي بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال همراه با يك مقاله استخراج شده از خود پايان نامه قابل ويرايش

دانلود پژوهش همراه با مقاله ارشد تربيت بدني با موضوع تاثير برخي از عوامل فيزيولوژيكي بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال

عوامل فيزيولوژيكي پژوهش ارشد تربيت بدني دقت پرتاب آزاد بسكتبال كارشناسي ارشد تربيت بدني مفهوم غلظت لاكتات خون آمار توصيفي آمار استنباطي
دسته بندي تربيت بدني
فرمت فايل docx
حجم فايل 1317 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 77

پژوهش ارشد تربيت بدني با موضوع :

تاثير برخي از عوامل فيزيولوژيكي بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال

همراه با يك مقاله استخراج شده از خود پايان نامه

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه و معرفي پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………….. 3

بيان مسئله ……………………………………………………………………. 5

اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………… 7

هدف هاي پژوهش………………………………………………………………. 7

فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………….. 8

پيش فرض هاي پژوهش………………………………………………………….. 8

محدوديت هاي پژوهش…………………………………………………………… 8

تعريف واژه ها و اصطلاحات پژوهش……………………………………………….. 9

 

فصل دوم: پيشينه پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………… 12

مباني نظري پژوهش…………………………………………………………….. 12

فيزيولوژي بسكتبال……………………………………………………………… 12

حداكثر اكسيژن مصرفي………………………………………………………….. 14

اسيد لاكتيك در تمرينات بسكتبال………………………………………………….. 15

ميزان درك فشار……………………………………………………………….. 16

انباشتگي اسيد لاكتيك…………………………………………………………… 16

سرعت دفع اسيد لاكتيك…………………………………………………………. 17

كنترل اسيد لاكتيك هنگام فعاليت…………………………………………………… 17

مفهوم خستگي و مفهوم غلظت لاكتات خون بالا………………………………………. 18

مفهوم ضربان قلب بالا…………………………………………………………… 24

مفهوم فشار خون بالا……………………………………………………………. 25

مفهوم دقت…………………………………………………………………….. 26

 

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………… 31

روش پژوهش ………………………………………………………………….. 31

جامعه آماري پژوهش…………………………………………………………….. 31

متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………….. 31

متغيرها مستقل………………………………………………………………….. 31

متغيرهاي وابسته………………………………………………………………… 32

ابزار و وسايل اندازه گيري مورد استفاده در پژوهش ………………………………….. 33

اندازه گيري ويژگي هاي بدني……………………………………………………… 33

نحوه جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………. 34

افزايش غلظت لاكتات خون………………………………………………………… 35

افزايش ضربان قلب………………………………………………………………. 35

افزايش فشار خون……………………………………………………………….. 35

روشهاي آماري………………………………………………………………….. 35

 

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………. 38

آمار توصيفي……………………………………………………………………. 39

تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………. 39

بررسي توصيفي داده ها…………………………………………………………… 41

آمار استنباطي…………………………………………………………………… 48

بررسي فرضيه ها………………………………………………………………… 49

آزمون فرضيه ها………………………………………………………………… 51

 

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

مقدمه…………………………………………………………………………… 55

خلاصه پژوهش…………………………………………………………………… 55

بحث و نتيجه گيري………………………………………………………………… 57

پيشنهاد برخاسته از پژوهش…………………………………………………………. 60

پيشنهاد هاي پژوهش………………………………………………………………. 61

منابع……………………………………………………………………………. 62

فارسي…………………………………………………………………………… 62

خارجي…………………………………………………………………………… 63

پيوست ها

دانلود پژوهش همراه با مقاله ارشد تربيت بدني با موضوع تاثير برخي از عوامل فيزيولوژيكي بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *